Daarbij wordt gebruik gemaakt van de volgende producten:

Teamcoaching

 • Om de sfeer te verbeteren

 • Voor effectief vergaderen

 • Om te leren om te gaan met feedback geven en ontvangen

 • Teneinde juridische procedures voorkomen

Deze teamcoaching vindt plaats tijdens ronde tafelgesprekken en/of training op neutraal terrein.

Procesbegeleiding voor

 • Het herverdelen van taken in de maatschap of de praktijk, zoals bv avond- en weekenddiensten

 • Het proces van toetreding, uittreding of opvolging van maten/partners

 • Het geven en ontvangen van Feedback

 • Het omgaan met verschillende meningen met betrekking tot het te volgen beleid

Zowel teamcoaching als procesbegeleiding vragen een goede voorbereiding. Het is maatwerk. Samen met de cliënt wordt gekeken welke concrete vraagstukken er spelen en op basis daarvan wordt een passend aanbod gemaakt. Hiervoor worden ook individuele gesprekken gevoerd. In de het traject wordt het gesprek op een veilige manier op gang gebracht, knelpunten worden geïnventariseerd en mogelijke oplossingen geëxploreerd. Aan het eind van het traject zijn concrete acties benoemd en ligt er een plan van aanpak. Individuele begeleiding kan hiervan onderdeel uitmaken. Na enige tijd wordt het vervolgproces geëvalueerd en vinden eventueel aanpassingen plaats.

Mediation. De mediator haalt de emotionele en zakelijke (inhoudelijke) aspecten van uw conflict uit elkaar. Zo ontstaat er ruimte voor toenadering en kunt u actief werken aan een voor ieder bevredigende oplossing voor de toekomst. Ondanks, in eerste instantie, ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen. Door het herstel van de dialoog, bent u weer in staat realistische afspraken met elkaar te maken.

 • Team mediation
 • Samenwerkingsconflicten
 • Arbeidsconflicten
 • Re-integratie moeilijkheden
 • Exit mediation
 • Familie

Individuele coaching

 • bij persoonlijke vraagstukken

 • voor loopbaanvraagstukken

 • en bij specifieke werksituaties

Bij coaching krijgt u feedback op uw gedrag. Uw eigen onderliggende opvattingen en overtuigingen worden helder en stap voor stap met u besproken. De coaching begint met het formuleren van een coachvraag. Welke doelen wilt u behalen? Er wordt gewerkt met concrete gesprekken en situaties die u inbrengt. Na iedere bijeenkomst schrijft u een reflectieverslag waardoor het effect van de coaching toeneemt. In overleg krijgt u soms  oefenopdrachten. De coach begeleidt u en zal regelmatig met u evalueren zodat het beoogde doel bereikt wordt.