Werkwijze
Door een empathische, oplossingsgerichte benadering worden kwesties naar tevredenheid behandeld.

Opdrachtgevers
. Ouders – kinderen
. Broers- Zussen
. Erflaters, erven

Vraagstukken
. Verstoorde familie relaties
. Verstoorde communicatie
. Erfenis
. Familie-overleg

De manier waarop ik aan het vak werk:
. Intervisie
. Permanente Educatie