Heeft u er ook genoeg van om steeds met andere zaken bezig te zijn dan uw echte werk?

Gespannen onderlinge verhoudingen, andere taakopvattingen? Allemaal verstorende factoren en afleiding van uw werk.

  • Voorkomen van het uit de hand lopen van conflicten

  • Doorbreken van ontstane impasses

  • Hanteerbaar maken van onderlinge fricties

  • Voorkomen van Juridische procedures

Dorine Heldring VerHeldring –  helpt u inzicht te krijgen in de manier waarop situaties ontstaan. Tevens leert u hoe u deze situaties effectief kunt benaderen. Gedrag en emoties worden hanteerbaar gemaakt, zodat u gezamenlijk als een team aan het werk kan. De som der delen wordt meer  dan het geheel.

De cliënten waar VerHeldring mee werkt zijn maatschappen en andere organisatieverbanden in profit- en non-profit sectoren van professionals.
Kenmerkend voor de vraag om consultancy is, dat men worstelt met een crisis in de onderlinge samenwerking. De frustraties en spanningen die daaruit voortkomen verstoren het arbeidsproces en hebben een negatieve invloed op het persoonlijk welzijn. Ik begeleid dit proces bij huisartsen, specialisten, accountants, juristen, bestuurders en commissarissen en vele andere professionals.

Voor life informatie verwijs ik u naar mijn vlogs